Vítejte na oficiálních stránkách
Římskokatolických farností
Bystřec, Výprachtice, Valteřice a Horní Heřmanice

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím Bystřecká farnost svatého Jakuba, farnost Proměnění Páně ve Výprachticích a farnost Povýšení sv. Kříže Valteřice žila, žije a žít chce.

Přejeme si, aby tyto stránky byly stále aktuální a napomáhaly našim vzájemným kontaktům. Kromě jiného je možné na nich najít přehled pravidelných bohoslužeb, ohlášky a aktuální činnosti farnosti. Prostřednictvím e-mailové pošty je možné se dotázat na další podrobnosti.

Těšíme se na Vaše připomínky a názory, které budou pro nás přínosem a pomohou nám zlepšovat kvalitu těchto stránek.

S přáním Božího požehnání

       P.ThMgr. Ireneusz Szociński

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.”
(JAN 3,16)

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #