O H L Á Š K Y       1.srpna 2021
18. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   19. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Úterý:sv. Lydie
Středa:sv. Jana Maria Vianneye, kněze
Čtvrtek:Posvěcení římské basiliky Panny Marie
Pátek:svátek Proměnění Páně
Sobota:sv. Kajetána, kněze
Neděle:sv. Dominika
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

V pondělí 2.srpna od 8:00 hodin budeme ve Výprachticích uklízet kostel před poutí.

Ve čtvrtek 5.8. bude ve Výprachticích v 17:30 modlitba matek.
Na první pátek po mši svaté bude pobožnost k Srdci Páně.
V neděli po mši svaté bude pobožnost k Božímu Milosrdenství.

V neděli 8.8. bude ve Výprachticích poutní bohoslužba v 9:30 hodin.
Jste všichni srdečně zváni.„Proměnil ses na hoře a tvoji učedníci, pokud toho byli schopni, patřili na tvou slávu, Kriste, Bože, aby pochopili, až tě uvidí ukřižovaného, že tvé utrpení je dobrovolné, a aby hlásali světu, že ty jsi opravdu vyzařování Otce“
(Byzantská liturgie).


© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #