O H L Á Š K Y       4. června 2023
Slavnost Nejsvětější Trojice
Příští neděle bude:   10. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Úterý:sv. Norberta, biskupa
Středa:sv. Roberta
Čtvrtek:Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo
Sobota:sv. Maxima
Neděle:sv. Barnabáše, apoštola
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

V měsíci červnu bude každý pátek po mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Zveme Vás ve čtvrtek 8. června do Bystrce, kde po mši svaté bude průvod Božího Těla.


V sobotu 10.6. bude ve farním domečku od 10 hodin náboženství.


Jak církev vyjadřuje svou trinitární víru?
Církev vyjadřuje svou trinitární víru tím, že vyznává jednoho Boha ve třech osobách: Otce, Syna a Ducha Svatého. Tři Božské osoby jsou jediný Bůh, protože každá z nich je totožná s plností jediné a nedílné božské přirozenosti. Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné skrze vztahy, které je uvádějí do vzájemného poměru: Otec plodí Syna, Syn je plozen Otcem, Duch Svatý vychází od Otce i Syna.www.farnostbystrec.cz
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #