O H L Á Š K Y       14.říjen 2018
28. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   29. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý:sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronka Slezska
Středa:sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek:sv. Lukáše, evangelisty
Pátek:sv. Pavla od Kříže, kněze
Sobota:sv. Ireny
Neděle:bl. Karla Habsburského Den modliteb za misie
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
V neděli 21.října je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Růžencové pobožnosti v měsíci říjnu jsou :
V Bystřeci v pátek po mši svaté
V ostatních farnostech před mší svatou.

V úterý 16. října bude v 18:00 hodin v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha sloužená slavnostní mše svatá ke 40. výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem.


Zveme v neděli 21. října do Bystřec na posvícenskou mši svatou.© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #