O H L Á Š K Y       25.února 2024
2. neděle postní
Příští neděle bude:   3. neděle postní
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Alexandra
Úterý:sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve
Středa:sv. Romana
Neděle:sv. Kunhuty
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Dnešní sbírka je věnovaná na „Svatopetrský haléř“.
Prostředky získané v rámci sbírky jsou určené k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

V neděli po mši svaté bude pobožnost k Božímu Milosrdenství.


Jak je možné odpuštění?
Milosrdenství proniká do našeho srdce jen tehdy, umíme-li i my odpustit, dokonce i svým nepřátelům. I když se tento požadavek zdá nesplnitelný, srdce, jež se odevzdá Duchu Svatému, může jako Kristus milovat až do krajnosti, může přeměnit zranění v soucit a urážku obrátit v přímluvu. Odpuštění se podílí na Božím milosrdenství a je vrcholem křesťanské modlitby.

„Na konci modlitby říkáš Amen a tímto Amen, jež znamená „staň se“, stvrzuješ, co je v modlitbě, které nás naučil Bůh“
(sv. Cyril Jeruzalemský)
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #