O H L Á Š K Y       22. května 2022
6.neděle velikonoční
Příští neděle bude:   7.neděle velikonoční
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Jana Křtitele de Rossi
Úterý:Panny Marie, Pomocnice křesťanů
Středa:sv. Řehoře VII., papeže
Čtvrtek:Slavnost Nanebevstoupení Páně
Sobota:sv. Emila
Neděle:sv. Pavla VI., papeže
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
V sobotu 28. května bude ve farním domečku od 10 hodin náboženství
V neděli 29. května bude poslední májová pobožnost. Zveme děvčata za družičky.
Co představuje nanebevstoupení ?
Během čtyřiceti dní se zmrtvýchvstalý Kristus ukazoval apoštolům pod vnějšími rysy obyčejného lidství, které zakrývalo jeho slávu. Poté vystupuje na nebesa a usedá po pravici Otce. On je Pán, který již vládne se svým lidstvím ve věčné slávě Božího Syna a neustále se za nás přimlouvá u Otce. Posílá nám svého Duch a dává nám naději, že jednoho dne se dostaneme k němu, na místo, které nám připravil.

„Odtud přijde soudit živé i mrtvé...“www.farnostbystrec.cz

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #