O H L Á Š K Y       9.únor 2020
5. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   6. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Scholastiky, panny
Úterý:Panny Marie Lurdské Světový den nemocných
Pátek:sv. Valentýna
Neděle:sv. Juliána
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
V ponděli 10. února po mši svaté bude udělena
svátost nemocných.

Pozvání na promítání fotografií Orlických hor– Krajinou hor,
v neděli 9.února v hostinci „U Špičáků“ od 16 hodin.

V muzeu východních Čech v Hradci Králové bude od 7.2. do 28.6. výstava „Uprostřed Koruny české“.
Jedná se o výstavu gotického a raně renesančního umění východních Čech a Slezska.

Po dobu dovolené, se obracejte na duchovní správu
v Jablonném nad Orlicí - d.p. Pavla Pokorného,
mobil: 731 598 905

Jak se církev chová k nemocným ?
Církev dostala od Pána úkol uzdravovat nemocné a snaží se ho uskutečnit jak péčí, kterou poskytuj nemocným, tak přímluvnou modlitbou, kterou jí doprovází. Především však má zvláštní svátost ve prospěch nemocných, ustanovenou samotným Kristem a dosvědčenou svatým Jakubem : „ Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně“.
(Jak 5,14 -15)

www.farnostbystrec.cz
Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české.7.2. - 28.6. 2020 / Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výstava Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové a bude obohacena o významné mezinárodní zápůjčky. Poprvé v novodobé historii představí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka.

Nejrozsáhlejší konvolut uměleckých děl zapůjčilo Biskupství královéhradecké.Výstava bude sledovat i proměnlivé vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi, zejména se Slezskem. Soubor bude doplněn také o prestižní zápůjčky z Polska, Rakouska a Německa.

Jedna z autorek výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph. D. (ÚDU AV ČR, v. v. i.) uvádí: „Všechny představované artefakty dokládají vysokou kulturní úroveň regionu, jehož byl Hradec Králové od nepaměti přirozeným centrem.“ Kurátorka výstavy PhDr. Markéta Pražáková (MVČ) dodává: „Je to vůbec poprvé v historii muzea v Hradci Králové, kdy bude takto komplexně ukázána kultura regionu východních Čech od doby posledních Přemyslovců až do konce období vlády Jagellonské dynastie.“

Tato výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003). Projekt je řešen ve spolupráci čtyř významných institucí v České republice: Univerzity Palackého v Olomouci, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Právě poslední dvě zmiňované instituce společně zajišťují realizaci výstavního projektu.
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #