O H L Á Š K Y       23.června 2024
12. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   13. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí: Slavnost Narození Jana Křtitele
Úterý:sv. Viléma
Středa:sv. Jana a Pavla
Čtvrtek:sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Pátek:sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Sobota:sv. Petra a Pavla, apoštolů
Neděle:Svatých prvomučedníků římských
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.


Jak je křesťanský mravní život spojen s vírou a svátostmi?
Co vyznání víry vyznává, to svátosti udělují. Vždyť věřící v nich dostávají Kristovu milost a dary Ducha Svatého, které je uschopňují žít nový život Božích dětí v Kristu, jehož víru přijali.

„Uvědom si, křesťane, svou důstojnost!“
(sv.Lev Veliký)

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #