O H L Á Š K Y       25. září 2022
26. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   27. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Úterý:sv. Vincence z Paula, kněze
Středa:Slavnost sv. Václava, mučedníka hlavního patrona českého národa
Čtvrtek:sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Pátek:sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Sobota:sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle:Svatých andělů strážných
Informace:

Děkujeme za dary do sbírky.Jakým způsobem jsou andělé přítomni v životě církve?
Církev se v liturgii spojuje s anděly, aby se klaněla Bohu, vzývá jejich pomoc a slaví liturgickou památku některých z nich.

„Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu“ (sv. Basil Veliký).
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #