O H L Á Š K Y       20.leden 2019
2. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   3. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Úterý:sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Čtvrtek:sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek:Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota:sv. Timotea a Tita, biskupů
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.Jedna církev - tak proč všechno to rozdělení mezi křesťany?
Hlavní příčinou rozdělení mezi křesťany je lidská tvrdohlavost a hříšnost. Rozdělení křesťanů způsobil většinou spíš nedostatek křesťanské lásky než rozdílné názory na podstatu evangelia. Tato nejednota ukazuje, že Boží království má ještě daleko ke svému dovršení!
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #