O H L Á Š K Y        17.listopad 201
33. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   Slavnost Krista Krále
Svátky v týdnu:
Pondělí:posvěcení řím. bazilik Petra a Pavla
Úterý:sv. Mechtildy
Čtvrtek:Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pátek:sv. Cecílie, panny a mučednice
Sobota:sv. Klementa I., papeže a mučedníka - hlavního patrona královéhradecké diecéze
Neděle:Slavnost Krista Krále (konec církevního roku)
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Příští neděli bude sbírka věnovaná na potřeby farnosti.

Jak se uskuteční návrat Pána ve slávě?
Kristus příjde ve slávě po závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa a dovrší konečné vítězství Boha svým příchodem a posledním soudem. Boží království tak dosáhne plnosti.


© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #