O H L Á Š K Y       5.duben 2020
Květná (pašijová) neděle
Příští neděle bude:   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Svátky v týdnu:
Úterý:sv. Jana Křtitele de la Salle
Středa:sv. Alberta
Čtvrtek:Velikonoční Triduum: Zelený Čtvrtek
Pátek:Velký Pátek
Sobota:Bílá Sobota sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Neděle:Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Informace:

Velký pátek – den přísného půstu.
Je dnem újmy a přísného půstu od masitých pokrmů, který zavazuje každého křesťana, jestliže mu v tom nebrání zdravotní důvody.

Nahlaste své nemocné – návštěva po domluvě s knězem.
Svátost smíření - po domluvě s knězem


Adorace : Bystřec: - Bílá sobota od 8:00 do 15:00 hodinPřejeme všem požehnané prožití svátků a především pevné zdraví.www.farnostbystrec.cz
eští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,
až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

Čeští a moravští biskupové
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #