O H L Á Š K Y       23. ledna 2022
3.neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   4.neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Úterý:Obrácení sv. Pavla, apoštola
Středa:sv. Timoteje a Tita, biskupů
Pátek:sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

Úklid vánoční výzdoby :
- Výprachtice v pondělí po mši svaté
- Horní Heřmanice v pondělí od 14:30 hod.
- Bystřec v sobotu od 14:30 hodin
Jakou moc v království dává Ježíš svým apoštolům?
Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, budoucích svědků svého zmrtvýchvstání, a dává jim účast na svém poslání a své moci, aby učili, odpouštěli hříchy, budovali a vedli církev. V tomto sboru Petr dostává „klíče království“
(Mt 16,19) a zaujímá první místo : jeho posláním je střežit neporušenost víry a posilovat své bratry.

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #