O H L Á Š K Y       26. březen 2023
5. neděle postní
Příští neděle bude:   Květná (Pašijová) neděle
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Ruperta
Sobota:sv. Makaria
Neděle:Květná (Pašijová) neděle ..sv. Františka z Pauly, poustevníka
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Můžete si ještě dnes objednat velikonoční paškálky.

Program duchovni obnovy;
Bystřec (pondělí 27.3.)
- 8.00 hod. – Mše svatá
- Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
- Tichá adorace pokání a smíru do 18:00 hod
- 17:00 až 18:00hod. - Svátost smíření před velikonocemi
Výprachtice (středa 29.3.) a Horní Heřmanice (čtvrtek 30.3.)
- 16.00 hod. - Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
- Svátost smíření před velikonocemi
- Tichá adorace pokání a smíru do 16.30 hod, poté křížová cesta
- 17.00 hod. - Mše svatá

Možnost k přijetí svátosti smíření v Jablonném nad Orlicí
v sobotu 1.4. od 13:00 do 15:00.
V úterý 4.dubna bude ve Výprachticích od 17 hod. možnost přijetí svátosti smíření.

Příští neděli – Květnou, požehnáme „kočičky“, které si donesete.

Květná neděle nebo Pašijová neděle.
Mše svatá na Květnou neděli začíná evangeliem o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, kde se mu dostalo královského přivítání. My se k němu pak připojujeme, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, v průvodu s palmovými ratolestmi a zpíváme „Hosanna“ .

www.farnostbystrec.cz
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #