O H L Á Š K Y       19.září 2021
25. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   26. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Úterý:sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Středa:sv. Mořice a druhů
Čtvrtek:sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek:sv. Jaromíra
Sobota:sv. Kleofáše
Neděle:sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školy.


V úterý 28. září v 17:00 hodin Vás zveme
do Výprachtic do kostela Proměnění Páně,
na koncert.


Co sedmé přikázání vyhlašuje ?
Vyhlašuje všeobecné určení, rozdělení a soukromé vlastnictví dober, respektování osob a jejich majetku a neporušenosti stvoření. Církev nachází v tomto přikázání základy svého sociálního učení, jež zahrnuje správné jednání v ekonomické činnosti a ve společenském a politickém životě, právo a povinnost pracovat, spravedlnost a solidaritu mezi národy a lásku k chudým.© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #