O H L Á Š K Y       19.května 2019
5. neděle velikonoční
Příští neděle bude:   6. neděle velikonoční
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
Pátek:Panny Marie, Pomocnice křesťanů
Sobota:sv. Řehoře VII., papeže
Neděle:sv. Filipa Neriho
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

V sobotu 25.5. bude po mši svaté setkání členů živého růžence.
Jak ve zmrtvýchvstání působí Nejsvětější Trojice?

Kristovo vzkříšení je transcendentním dílem Boha. Tři osoby v něm působí společně, každá svým vlastním způsobem: Otec projevuje svou moc; Syn „znovu přijímá“ život, který svobodně obětoval (Jan 10,17), když opět spojí svou duši se svým tělem, které Duch Svatý oživí a oslaví.© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #