O H L Á Š K Y       20.červen 2021
12. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   13. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Úterý:sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků
Čtvrtek:Slavnost Narození sv. Jana Křitele
Pátek:sv. Viléma
Sobota:sv. Jana a Pavla
Neděle:sv. Cyrila Alexandrijského
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby diecézní charity.

KE ZDRAVÉMU ODPOČINKU PATŘÍ AKTIVITA I PASIVITA
Zdravý odpočinek je složen ze dvou složek - aktivní i pasivní. Mnozí lidé jsou ale i při odpočinku jednostranní.
Výkonově zaměření lidé mají tendenci k aktivnímu odpočinku a nezbaví se sklonu dávat si cíle: na dovolené mají naplánováno, co všechno musí navštívit, dokázat a vidět; při sportu se nehýbou pro radost, ale pro splnění lepších a lepších limitů; při čtení se neponoří do děje, ale vypisují si obratná a podnětná slovní vyjádření autora; odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času.
Opakem jsou pasivní lidé, kteří by nejraději celý svůj život prospali a proleželi. Rádi konzumují zábavu, kterou jim nachystali jiní a neradi vyvíjejí jakoukoliv aktivitu. Místo vlastního sportování pak sledují výkony druhých…

Důležité je umět obojí propojit - někdy se oddat nicnedělání a zároveň umět volný čas využít k vytváření něčeho nového.

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #