O H L Á Š K Y       20.září 2020
25. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   26. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Úterý:sv. Mořice a druhů
Středa:sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek:sv. Kleofáše
Sobota:sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Neděle:sv. Vincence z Paoly, kněze
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školy.




Jaké je poslání církve?
Posláním církve je hlásat Boží království založené Ježíšem Kristem a zakládat je u všech národů. Ona sama je zde na zemi zárodkem a počátkem tohoto spásonosného království.


© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #