O H L Á Š K Y       14.dubna 2024
3.neděle velikonoční
Příští neděle bude:   4neděle velikonočn4
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Anastázie
Úterý:sv. Bernardety Soubirousové
Středa:sv. Inocence
Pátek:sv. Emy
Sobota:sv. Huga
Neděle: sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Jak je křesťanský mravní život spojen s vírou a svátostmi?
Co vyznání víry vyznává, to svátosti udělují. Vždyť věřící v nich dostávají Kristovu milost a dary Ducha Svatého, které je uschopňují žít nový život Božích dětí v Kristu, jehož vírou přijali.

„Uvědom si, křesťane, svou důstojnost!“ (sv. Lev Veliký).

www.farnostbystrec.cz

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #