O H L Á Š K Y       17. září 2023
24. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   25. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Josefa Kupertinského
Čtvrtek:sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek:sv. Mořice a druhů
Sobota:sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školy.
Jak je možné odpuštění ?
Milosrdenství proniká do našeho srdce jen tehdy, umíme-li i my odpustit dokonce i svým nepřátelům. I když se tento požadavek zdá nesplnitelný, srdce, jež se odevzdává Duchu Svatému, může jako Kristus milovat až do krajnosti, může přeměnit zranění v soucit a urážku obrátit v přímluvu. Odpuštění se podílí na Božím milosrdenství a je vrcholem křesťanské modlitby.© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #