O H L Á Š K Y       19.leden 2020
2. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   3. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Fabián, sv. Šebestián
Úterý:sv. Anežka
Pátek:František Saleský
Sobota:Obracení sv. Pavla
Neděle:sv. Timotej a Titus
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

Dne 30. září 2019 ustanovil papež František svým apoštolským
Listem Aperuit illis třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat
Jeho nevyčerpatelné bohatství“ /čl. 2/.


Boží Slovo je "plné života a síly" (Žid 4,12). Přebývá mezi námi neustále (srv. Mt 28,20) a pro každého se stává:
* mocí Boží ke spáse (Řím 1,16; Jak 1,21)
* očištěním od hříchů (Ef 5,25-26)
* dárcem života (Jan 6,63)
* napomenutím (2Tim 3,16)
* usměrněním (Žl 119,133)
* povzbuzením (Sk 20,2)
* uzdravením (Mt 8,16)
* svítilnou (Žl 119,105)
* pokrmem (Mt 4,4)
* mečem (Ef 6,17)
* štítem (Žl 18,31)www.farnostbystrec.cz
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #