O H L Á Š K Y       17.leden 2021
2.neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   
Svátky v týdnu:
Pondělí:Panny Marie, Matky jednotyTýden modliteb za jednotu křesťanů
Úterý:sv. Mária a Marty a jejich synů
Středa:sv. Fabiána, papeže a mučedníka a Šebestiána, mučedníka
Čtvrtek:sv. Anežky, panny a mučednice
Pátek:sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Neděle:3.neděle v mezidobí sv. Františka Saleského
Děkujeme za dary do sbírky.

Jak Panna Maria pomáhá církvi?
Po nanebevstoupení svého Syna pomáhala Panna Maria svými modlitbami prvotní církvi. Také po svém nanebevzetí se nadále přimlouvá za své děti, pro všechny je vzorem víry a lásky a uplatňuje svůj spasitelný vliv, který plyne z nadbytku Kristových zásluh. Věřící v ní vidí obraz a předzvěst svého budoucího vzkříšení a vzývají ji jako přímluvkyni, pomocnici, ochránkyni a prostřednicí.

© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #