O H L Á Š K Y       15.září 2019
24. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   25. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Ludmily, mučednice
Středa:sv. Josefa Kupertinského
Sobota:sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle:sv. Mořice a druhů
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školy.

Děkujeme všem, kdo pomáhali při pouti ve Valteřicích.

Po dobu dovolené, se obracejte na duchovní správu
v Jablonném nad Orlicí - d.p. Pavla Pokorného.Co sedmé přikázání vyhlašuje ?
Vyhlašuje všeobecné určení, rozdělení a soukromé vlastnictví dober, respektování osob a jejich majetku a neporušenosti stvoření. Církev nachází v tomto přikázání základy svého sociálního učení, jež zahrnuje správné jednání v ekonomické činnosti a ve společenském a politickém životě, právo a povinnost pracovat, spravedlnost a solidaritu mezi národy a lásku k chudým.
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #