O H L Á Š K Y       31.květen 2020
Slavnost seslání Ducha Svatého
Příští neděle bude:   Slavnost Nejsvětější Trojice
Svátky v týdnu:
Pondělí:Památka Panny Marie, Matky církve
Středa:sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Čtvrtek:Ježíše Krista nejvyššího a věčného velekněze
Pátek:sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota:sv. Norberta, biskupa
Neděle:Slavnost Nejsvětější Trojice
Informace:
Děkujeme za dary.
Tuto neděli je sbírka věnovaná na potřeby farností.

V neděli 31. května bude poslední májová pobožnost.
Zveme děvčata za družičky.

V měsíci červnu bude vždy v pátek po mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.
V neděli 7.června po mši svaté bude pobožnost k Božímu Milosrdenství.


Co představuje Ježíšovo Srdce?
Ježíš nás znal a miloval lidským srdcem. Jeho božské Srdce, probodené pro naši spásu, je symbolem nekonečné lásky, jíž miluje Otec i každého člověka.

www.farnostbystrec.cz
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #