O H L Á Š K Y       11.duben 2021
Neděle Božího Milosrdenství
Příští neděle bude:   3. neděle velikonoční
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Juliuse
Úterý:sv. Martina I., papeže a mučedníka
Středa:sv. Lamberta
Čtvrtek:sv. Anastázie
Pátek:sv. Bernardety Soubirousové
Sobota:sv. Inocence
Neděle:3. neděle velikonoční
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.Církev musí v každém,
a zvláště v současném úseku dějin pokládat za jeden ze svých hlavních úkolů hlásat a uvádět do života tajemství milosrdenství, které nám v nejvyšším stupni bylo zjeveno v Ježíši Kristu. Toto tajemství je nejen pro Církev jakožto společenství věřících, ale v jistém smyslu pro všechny lidi pramenem jiného života, než jaký si může zbudovat člověk, vystavený působení trojí žádostivosti …..

Jan Pavel II.
„Dives in misericordia“


© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #