O H L Á Š K Y       17.října 2021
29. neděle v mezidobí
Příští neděle bude:   30. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí:sv. Lukáše, evangelisty
Úterý:sv. Pavla od Kříže, kněze
Středa:sv. Ireny
Čtvrtek:bl. Karla Habsburského
Pátek:sv. Jana Pavla II., papeže
Sobota:sv. Jana Kapistránského, kněze
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.

V neděli 24.října je sbírka určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

V sobotu 23.10. v 10 hodin ve farním domečku bude výuka náboženství. Zvány jsou všechny děti.

Zveme v neděli 24. října do Výprachtic na posvícenskou mši svatou.

Jakým způsobem církev živí mravní život křesťana?
Církev je společenství, v němž křesťan přijímá Boží slovo a učení „Kristova zákona“ (Gal 6,2); dostává milost svátostí; spojuje se s eucharistickou obětí Kristovou, aby jeho mravní život byl duchovní bohoslužbou; učí se svatosti podle příkladu Panny Marie a svatých.
www.farnostbystrec.cz
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #