O H L Á Š K Y       21.dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Příští neděle bude:   2. neděle velikonoční, Božího Milosrdenství
Svátky v týdnu:
Úterý:sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Hlavního patrona pražské diecéze
Středa:sv, Jiří, mučedníka
Čtvrtek:sv. Marka, evangelisty
Sobota:sv. Zity
Neděle:2. neděle velikonoční, Božího Milosrdenství
Informace:
Děkujeme za dary do sbírky.
Děkujeme všem, kdo pomáhali při přípravě velikonočních liturgií,
za zpěv a čtení.
Zveme Vás v úterý 23.dubna v 18 hodin na mši svatou
do Valteřic.
Zveme Vás v neděli 28.dubna do Horních Heřmanic
na pouťovou mši svatou v 9:30 hodin.

Neděle Božího Milosrdenství
Velikonoční oktáv se uzavírá v neděli po Zmrtvýchvstání Páně. Papež Jan Pavel II. tuto neděli zasvětil Božímu milosrdenství. Milosrdenství a láska Boha, který nám dal svého jediného Syna, se plně odhalily o Velikonocích. Polská sestra sv. Faustyna Kowalska se učila od samotného Ježíše, jak se každý může skrze víru a modlitbu spoléhat na Boží milosrdenství. Aby byla tato víra skutečná, měla by být vždy spojená se skutky lásky.

„ V současné době lidstvo nezbytně potřebuje, aby se neohroženě hlásalo a dosvědčovalo Boží milosrdenství“
Benedikt XVI.

www.farnostbystrec.cz
© 2011 www.farnostbystrec.cz | design by montydesign.cz | code by tvorba www stránek |   #